Teacher @The Tutor 
  อาจารย์เดอะติวเตอร์ 
 
น.ส. ธัญวรรณ ตั้งประเสริฐศรี
26/04/2552 10:16:56
 
  น.ส. ธัญวรรณ ตั้งประเสริฐศรี  
 
 
อาจารย์ น.ส. ธัญวรรณ ตั้งประเสริฐศรี (พี่จูน)
การศึกษา วท.บ. (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วศ.บ (วิทยาการสารสนเทศศาสตร์บัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) เกียรตินิยมอันดับ 2
Email thanyajune@hotmail.com
 
สอนวิชา
วิชาสังคม(ชั้นประถม)
วิชาวิทยาศาสตร์(ชั้นประถม)
 
รายละเอียด

สุดท้ายเราก็ให้ฝากอะไรก่อนที่จะลากันไป เฮ้ออออ อยากคุยนานกว่านี้อ่ะกำลังสนุกเลย แล้วน้องจูนก็ทิ้งท้ายไว้ว่า " อ้าว...จะไปแล้วหรอค่ะ ก็ขอฝากให้น้องๆที่ติวเตอร์ตั้งใจเรียนมากๆนะค่ะ เพราะพี่เชื่อว่าอาจารย์ทุกคนที่นี่ตั้งใจสอนอย่างเต็มที่ ถ้าน้องตั้งใจแล้วพี่เชื่อว่าน้องๆจะได้รับความรู้ไปอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ "

   
 
 
 
RSS Feed SEO Navigation Go To -> www.thetutor.in.th
Go To -> www.thetutor.in.th SEO Navigation RSS Feed