Special Details
รายละเอียดข่าวสารจากเดอะติวเตอร์
 
ติวสอบวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (พี่อ๊อฟ)
 
15/12/2559 11:13:37
GET ADOBE READER
   
 บรรยากาศ (pdf)
   
   
 ลมฟ้าอากาศ (pdf)
   
   
 ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (pdf)
   
   
 อาหารกับการดำรงชีวิต (pdf)
   
   
 เทคโนโลยีอวกาศ (pdf)
   
   
 ดวงดาวบนท้องฟ้า (pdf)
   
   
 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ (pdf)
   
 
  ติวสอบวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (พี่อ๊อฟ)
 
 

--ติวเตรียมสอบกลางภาค เก็งข้อสอบตรงสุด--

โดยพี่อ๊อฟ เดอะติวเตอร์

enlightenedดาวน์โหลดเลย ดาวน์โหลดฟรีenlightened

ม.1 เรื่องบรรยากาศ , เรื่องลมฟ้าอากาศ

ม.2 เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ , เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต

ม.3 เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ , เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้า , เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

 
 
 
RSS Feed SEO Navigation Go To -> www.thetutor.in.th
Go To -> www.thetutor.in.th SEO Navigation RSS Feed